Home

Schone energie Hilversum heeft tot doelstelling zoveel mogelijk mensen in Hilversum en omgeving aan te zetten en te informeren  op schone energie.

Bij duurzame energie wordt er energie gehaald uit bronnen die nooit opraken, zoals zonlicht, windkracht en aardwarmte. Duurzame energie is beter voor het milieu dan de conventionele bronnen. Er komt namelijk een stuk minder van het broeikasgas CO2 vrij. Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen komt 850 gram CO2 vrij, terwijl er bij 1 kWh stroom uit zonlicht maar 50 gram vrijkomt. Zonne-energie kan bijvoorbeeld opgewekt worden met behulp van zonnepanelen, zonnecollectoren en een zonnetoren. Windenergie wordt opgewekt door middel van windmolens. Energie uit biomassa maakt gebruik van organische materialen, zoals fruit-, tuin- en groenteafval, hout, mest en palmolie. Biomassa moet dus eerst geteeld worden, maar groeit in een redelijk korte periode. Daarentegen kost het fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en steenkool, miljoenen jaren om zich te ontwikkelen in de hoeveelheden die we nu gebruiken.